GLA:D® er et specifikt uddannelses- og træningstilbud til alle med symptomer på artrose (slidgigt) i knæ- eller hofteled.


Formålet er gennem specifik træning og tilegnet viden at reducere smerte, forbedre funktionen og herigennem lette dagligdagen og undgå eller udsætte en operation.


Patientundervisningen er et vigtigt element, hvor man lærer om artrosens kendetegn, risikofaktorer, symptomer, behandlingsmuligheder, træning og fysisk
aktivitet, smertehåndtering, hjælp til selvhjælp m.m.


Træningen tilpasses den enkelte og foregår under fysioterapeutisk vejledning i minimum 6 uger. Holdtræning anbefales, da dette har vist dobbelt så god effekt som selvtræning, men selvtræning er også en mulighed.

UDTALELSE


Kaj Robert Jensen er 64 år og har arbejdet i 38 år som regnskabs- og administrationschef i byggebranchen. Han var med på et af de første GLA:D®-hold, og det har givet ham mulighed for at genoptage sit aktive liv, efter at smerter i knæene mere eller mindre havde sat ham ud af spillet.


Kaj Robert Jensens knæsmerter kom snigende, men til sidst havde han så stærke smerter, at han ikke kunne gå på trapper, dømme håndboldkampe eller hjælpe sønnen på gården. Han vågnede med smerter om natten og havde også ondt om morgenen, når han skulle i gang.


Han fik efter en undersøgelse hos speciallæge tilbudt at få et nyt knæ (delprotese). "Men det var jeg overhovedet ikke interesseret i; der er flere af mine bekendte, der har fået nyt knæ og det er ikke blevet så godt, som de troede", fortæller Kaj Robert.


Han læste ved et tilfælde om projektet GLA:D® i lokalavisen i Aalborg og tænke med det samme, at dét ville han også prøve.


"Det har været umådeligt væsentligt for os (deltagere i projektet; red.), at der er lagt en plan for os på forhånd – og det har været vigtigt at få baggrunden for, hvorfor det er vigtigt at træne på en helt speciel måde", sige Kaj Robert Jensen.


Efter træningen, som han afsluttede i juni sidste år med opfølgning i august, er der sket store fremskridt. Han har været i stand til at genoptage dommerkarrieren i håndbold og kan igen hjælpe sønnen på gården. Og trapperne tager han i dag uden at have ondt og uden at tænke på, at knæet skal holdes på en helt bestemt måde.


Men for at nå der til har det været vigtigt for ham at forstå, at træningen skal holdes ved lige – hele livet. Han har valgt at følges med sine dommerkolleger til fitnesscenteret, hvor de andre træner i maskinerne, og han gennemfører NEMEXtræningen.


Den strategi bifalder Ewa Roos. "For at løbe og dyrke nogle af de aktiviteter, man gerne vil, bliver man nødt til at gennemføre neuromuskulær træning", siger Ewa Roos.


De fleste med artrose kan måske komme til at løbe igen, men kontaktidræt vil Ewa Roos fraråde.

Kaj Robert Jensen

Regnskabs- og adminstrationschef

Knæ- og hoftetræning 

GLA:D = Godt Liv med Artrose i DanmarkGLA:D® er oprettet af Ewa Roos, som er professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FoF) ved Syddansk Universitet, og lektor Søren Thorgaard Skou fra FoF og Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse.


Metoden anvendes nu overalt i landet og støttes af Gigtforeningen.


Mere end 33200 patienter har indtil idag påbegyndt GLA:D®-træning.


Heraf har 21170 fulgt træningen i mindst tre måneder (tallene opdateres løbende).


Der er stor tilfredshed med resultaterne:

Har du gennemgørt GLA:D?
Fortsat træning efter afsluttet forløb

Efter deltagelsen i GLA:D® for knæ og hofte anbefales det at fastholde sin træning 2-3 gange om ugen. Det er vigtigt, at du på forhånd har fået en grundig instruktion i øvelserne, så du sikrer dig, at du udfører dem korrekt. Du kan eventuelt kombinere din GLA:D®-træning med andre typer fysiske aktiviteter.


Hør os omkring mulighederne...